Функціональні обовязки вчителя інформатики

Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і робіт відповідно до вимог охорони праці з інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій...

Посадова інструкція вчителя інформатики

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на підставі: • Тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя; • Закону України “Про освіту”; • Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1993 № 64; • Закону України “Про охорону праці”;..

Порядок проведення та реєстрації інструктажів

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсанта¬ми, слухачами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті

1.1. Приміщення кабінету постійно повинно знаходитися в чистому стані. 1.2. Вогнегасник(и) повинні розміщуватися в легкодоступних місцях, де виключається можливість їхнього ушкодження, попадання на них прямих сонячних променів, безпосередній вплив опалювальних і нагрівальних приладів.

Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті ІКТ

1.Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання є обов’язковою для виконання учнями, студентами, викладачами, учителями, керівниками навчаль¬них закладів. 2.У кабінеті інформатики проводяться: навчальні заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів інформацій¬них та комунікаційних технологій...

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади І та II рівнів акредитації (далі – навчальні заклади) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які здійснюють навчання учнів...

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва. 1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт...

Правила пожежної безпеки для закладів освіти України

На базових підприємствах, об'єднаннях, у навчально-виробничих майстернях, центрах підготовки закладів освіти України діють правила пожежної безпеки відповідної галузі (авіаційні, морські, гірничодобувні вищі та професійно-технічні заклади тощо).

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання