Каталог матеріалів

Урок №4 для 5 класу з української мови за Н. Голуб - Однозначні й багатозначні слова.

Безкоштовно

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку Української мови за підручником «Українська мова». Автори: Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.» для 5 класу.

 

Урок №004. Однозначні й багатозначні слова

Мета: поглибити знання учнів про лексичне значення слова, дати поняття про однозначні та багатозначні слова, формувати вміння розрізняти такі слова, доречно використовувати їх у мовленні; удосконалювати вміння самостійно збагачувати власний словниковий запас, в тому числі за допомогою словників; виховувати любов до природи рідного краю.

Очікувані результати: учень вирізняє лексичні явища у своєму та чужому мовленні, пояснює їхню суть; виокремлює та розрізняє значення багатозначних слів; виявляє і виправляє помилки, допущені в тексті з урахуванням засвоєних мовних норм; вживає слова відповідно до їхнього лексичного значення; збагачує власне мовлення.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 10. Вправа 25. Розгляньте схему. Використовуючи її та відому вам інформацію з попередніх класів, підготуйте усну розповідь про однозначні слова.

Слайд 11. Вправа 26. Прочитайте текст. Що ви дізналися про виникнення нових значень того самого слова? Чи можете навести власні приклади слів із кількома значеннями?

Слайд 12. Вправа 27.

Слайд 13. Вправа 28. Чи вживаєте ви у своєму мовленні прикметник «крутий»? У якому значенні? Зверніться до тлумачного словника і з’ясуйте, яке первинне значення цього слова і скільки загалом значень воно має. Усно доберіть приклади з кожним значенням.

Слайд 14. Гімнастика для очей.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 15. Вправа 29. Прочитайте й запишіть речення. Підкресліть багатозначні слова. Обґрунтуйте свій вибір. Яких слів, на вашу думку, в українській мові більше — однозначних чи багатозначних? Чому?

Слайд 16. Вправа 30. Прочитайте виразно текст.

Слайд 17. Вправа «Трибуна думок».

Підсумок

Слайд 18. Домашнє завдання.

Рефлексія «Острів».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні