Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 7 класу. Універсалізовані з урахуванням мови програмування Python

№01 - Поштові служби інтернету. Створення електронної скриньки

Мета: пригадати правила поведінки в комп’ютерному класі та актуалізувати вивчене у 6 класі; познайомити учнів з електронною скринькою; навчити реєструвати власну скриньку визначаючи бажану адресу; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№02 - Використанні електронної пошти. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень.

Мета: навчити надсилати й отримувати повідомлення через e-mail, учнів вкладати файли до власних повідомлень, перенаправляти повідомлення, використовувати адресну книжку, додавати категорії та користувачів до неї, створювати списки розсилання та здійснювати операції над папками та листами; ознайомити з поняттям товар, ціна, якість товарів, ціноутворення, якість товару, акції та знижки; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№03 - Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.

Мета: познайомити з нормами етикету під час спілкування в мережі Інтернет, правилами безпечного користування електронного користування поштовою скринькою та ознаками спаму й фішингу, а також способами захисту від них; розвивати логічне мислення, послугами та їх видами; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№04 - Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів.

Мета: познайомити учнів з інтернет-ресурсами для спільної роботи та рівнями й способами доступу до даних та ознайомити з використанням хмарних сервісів для зберігання даних в них, можливостями купівлі товарів, місцями де це можна зробити, сформувати поняття «касовий чек», «POS-термінал»; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05 - Онлайнові перекладачі

Мета: познайомити з онлайновими перекладачами; перевірити навички зберігання даних та роботи з документами в Інтернеті; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№06 - Інтернет речей

Мета: познайомити з поняттям «інтернет речей» та розвитком таких пристроїв у сучасному суспільстві, а також з проблемами IoT; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

Цілі: познайомити учнів з табличним процесором та його середовищем; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№08 - Об’єкти електронних таблиць

Мета: познайомити учнів з об’єктами електронних таблиць та їх властивостями; сформувати навички роботи з різними об’єктами та їх властивостями. розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «тип даних», «формат даних» та вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, орієнтуються в налаштуваннях форматів комірки та вміють застосувати необхідні параметри. Мета: познайомити з типами даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки; навчати застосовувати відповідний формат та продовжувати вдосконалювати вміння форматування комірок; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Адресація. Формули.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «формула» у значенні табличного процесора та вільно використовують її у своєму мовленні, вміють будувати власні формули дотримуючись правил їх запису. Мета: познайомити з правилами запису формул у табличному процесорі та можливістю адресації на дані; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Практична робота №2. Редагування та форматування електронних таблиць.

Очікувані результати: учні розуміють значимість вибору майбутньої професії, критично оцінюють інформацію, вміють редагувати та форматувати електронні таблиці в середовищі Excel за визначеними параметрами. Мета: формувати значимість вибору майбутньої професії; розвивати логічне мислення та навички критичного оцінювання інформації, вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «модифікація формули», «абсолютне посилання», «відносне посилання», вміють застосовувати потрібні модифікації на практиці, розуміють функціонування автозаповнення та автозавершення. Мета: допомогти учням засвоїти основні ідеї копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, що містять формули, познайомити з технологією автозавершення. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.