Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 7 класу на 2021-2022 н.р. (з урахуванням програмного середовища Python)

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Наскрізна змістова лінія

Примітка

І семестр

Служби Інтернету

 1

 

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого в 6 класі. Поштові служби інтернету. Створення електронної скриньки

   
 2  

Інструктаж з БЖД. Використанні електронної пошти. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів. Використання адресної книги та списків розсилки.

Тема «Хочу купити товар».

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.22-40

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.9-15

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу.

Тема «Хочу отримати послугу».

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.41-51

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.16-18

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них. Хмарні сервіси.

Тема «Купівля товарів».

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.52-60

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.19-22

 
 5  

Онлайнові перекладачі.

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1.

Тема «Купівля товарів в мережі Інтернет».

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.61-68

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.23-26

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Інтернет речей

Тема «Фінансовий суверенітет».

Підручник «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» с.69-80

Робочий зошит «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання», с.27-31

 

Опрацювання табличних даних

 7  

Інструктаж з БЖД. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

   
 8  

Інструктаж з БЖД. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок.

   
 9  

Інструктаж з БЖД. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

   
 10  

Інструктаж з БЖД. Адресація. Формули.

   
 11  

Інструктаж з БЖД.  Практична робота №2. Редагування та форматування електронних таблиць.

   
 12  

Інструктаж з БЖД. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

   
 13  

Інструктаж з БЖД.  Практична робота №3. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

   
 14  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач засобами табличного процесора.

   
 15  

Інструктаж з БЖД. Поняття моделі. Предметна галузь. Класифікація моделей

   
 16  

Інструктаж з БЖД. Етапи створення інформаційної моделі. Комп’ютерне моделювання

   

ІІ семестр

Алгоритми та програми

 17  

Інструктаж з БЖД. Мова програмування. Середовище програмування.

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Величини. Змінні. Вказівка присвоювання.

 
 19  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Алгоритми роботи над числовими величинами у мові програмування.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Поняття про модуль. Створення графічних примітивів.

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Текстові величини та операції над ними.

 
 22  

Інструктаж з БЖД. Робота з текстовими та числовими величинами. Налагодження програми у середовищі програмування.

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування.

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Опрацювання величин логічного типу.

 
 26  

Інструктаж з БЖД. Команда розгалуження мовою програмування

 
 27  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Опис алгоритмів із циклом із передумовою мовою програмування

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Опис алгоритмів із циклом із параметром мовою програмування

 
 30  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Складання програм з використанням алгоритмічної структури повторення.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Складання програм для розв’язання навчальних і життєвих задач.

Тематичне оцінювання.

 
 32  

Інструктаж з БЖД. Груповий навчальний проєкт. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

 
 33  

Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за рік.