Каталог матеріалів

Урок №9 для 7 класу з інформатики - Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

«___»__________ 20___ року

Урок №9. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «тип даних», «формат даних» та вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, орієнтуються в налаштуваннях форматів комірки та вміють застосувати необхідні параметри.

Мета: познайомити з типами даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки; навчати застосовувати відповідний формат та продовжувати вдосконалювати вміння форматування комірок; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Excel 2019

Хід уроку

Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Повідомлення теми і мети уроку

Мотивація навчальної діяльності

Актуалізація опорних знань

 • Перевірка практичної частити домашнього завдання (Слайд4)
 • Повторення раніше вивченого матеріалу (Слайд5)
 1. Назвіть основні об’єкти табличного процесора.
 2. Пригадайте властивості аркуша.
 3. Опишіть властивості комірки.

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.  

Робота над наскрізною змістовою лінією «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини»

 • Практичне завдання (Слайд29-30)

Інструктаж вчителя. Робота з інструкційною карткою.

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд31)
 1. Назвіть основі типи форматів даних в табличному процесорі.
 2. Опишіть відомі вам способи форматування таблиць.
 3. Які риси підприємця є ключовими під час здійснення підприємницької діяльності?
 • Рефлексія. Вправа «Ранець – м'ясорубка – кошик»

Домашнє завдання

Опрацювати вивчений матеріал. Підготувати тижневий календар погоди вашого регіону на основі даних сайту https://sinoptik.ua/. Дані представити у табличному процесорі Excel, завантажити в хмарне середовище й надати доступ вчителеві. Опрацювати тему «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини» с. 54-54 та виконати завдання, в робочому зошиті, даної теми на сторінці 38.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні