№01 - Повторення. Поштові служби Інтернету

Цілі:

 • навчальна: пригадати правила поведінки в комп’ютерному класі та актуалізувати вивчене у 6 класі; познайомити учнів з електронною скринькою; навчити: реєструвати власну скриньку визначаючи бажану адресу та надсилати й отримувати повідомлення через e-mail, учнів вкладати файли до власних повідомлень, перенаправляти повідомлення, використовувати адресну книжку, додавати категорії та користувачів до неї, створювати списки розсилання та здійснювати операції над папками та листами
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • перевірки та актуалізації знань;

№02 - Основні ознаки спаму й фішингу.

Цілі:

 • навчальна: познайомити з нормами етикету під час спілкування в мережі Інтернет, правилами безпечного користування електронного користування поштовою скринькою та ознаками спаму й фішингу, а також способами захисту від них;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№03 - Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з інтернет-ресурсами для спільної роботи та рівнями й способами доступу до даних;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№04 - Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з використанням хмарних сервісів для зберігання даних в них;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№05 - Онлайнові перекладачі

Цілі:

 • навчальна: познайомити з використанням онлайн-середовищ для створення електронних документів та онлайновими перекладачами; перевірити навички зберігання даних та роботи з документами в Інтернеті;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

№06 - Інтернет речей

Цілі:

 • навчальна: познайомити з поняттям «інтернет речей» та розвитком таких пристроїв у сучасному суспільстві, а також з проблемами IoT;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№07 - Поняття електронної таблиці

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з табличним процесором, способами вводу та редагування даних;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№08 - Об’єкти електронних таблиць

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з об’єктами електронних таблиць та їх властивостями; сформувати навички роботи з різними об’єктами та їх властивостями.
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№09 - Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки.

Цілі:

 • навчальна: навчити учнів зручним способом копіювати, переміщувати та видаляти дані, використовувати функцію автозаповнення та познайомити з типами даних в середовизщі Microsoft Office Excel;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Адресація. Формули.

Цілі:

 • навчальна: познайомити з правилами запису формул у табличному процесорі та можливістю адресації на дані;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Практична робота №2. Редагування та форматування електронних таблиць.

Цілі:

 • навчальна: перевірити навички уведення, редагування форматування та обчислення даних у середовищі табличного процесора;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

Мета: допомогти учням засвоїти основні ідеї копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, що містять формули, познайомити з технологією автозавершення. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу.

Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід.  Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.