Каталог матеріалів

Урок №16 для 7 класу з інформатики - Етапи створення інформаційної моделі. Комп’ютерне моделювання.

«___»__________ 20___ року

Урок №16. Етапи створення інформаційної моделі. Комп’ютерне моделювання.

Очікувані результати: учні розуміють структуру побудови етапів створення інформаційних моделей, поняття «формалізація»; застосовують отримання знання на практиці під час розв’язування математичних задач та реалізації їх у табличному процесорі Excel.

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок побудови математичних моделей засобами; удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Excel 2019

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом

Доброго дня, діти.

 • Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні на уроці ми:

 • визначимо з яких етапів складається процес створення інформаційної моделі;
 • створимо власну комп'ютерну модель;
 • виконаємо практичну роботу з теми «Обираємо вигідний варіант банківського вкладу»

ІІ. Тестова перевірка знань

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

 • За допомогою текстового процесора Word наведіть приклади матеріальних моделей, які трапляються щодня; знакових моделей, які трапляються при вивченні інших предметів: географії, хімії, біології, тощо; знакових інформаційних моделей, які подаються за допомогою карт, схем, креслень, графіків. Визначте, які моделі вам трапляються найчастіше. Складіть схему класифікації таких моделей. Ознаки класифікації доберіть самостійно. Результат виконання завантажте в хмарне середовище та надайте доступ вчителеві.
 • Завдання наскрізної змістової лінії. Опрацювати пункт 3-4 теми «Із скарбнички — на банківську картку» с. 81-84 та виконати завдання 4-6 у робочому зошиті на сторінці 50-51

Актуалізація опорних знань

 1. Що таке модель об’єкта? Які існують моделі за способом подання?
 2. У яких формах можуть бути подані інформаційні моделі?
 3. Які види інформаційних моделей можуть бути подані з використанням графічних редакторів, редакторів презентацій, текстових процесорів?
 4. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд22. Практична діяльність учнів

Інструктаж вчителя. Роздача інструкційних карток.

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд23)
 1. За яким алгоритмом виконується побудова інформаційної моделі об’єкта?
 2. Які засоби можуть бути використані для подання інформаційних моделей?
 3. Від чого залежить вибір форми подання інформаційної моделі?
 4. Чи можна створити одну й ту ж модель за допомогою різних комп’ютерних програм?
 5. Що таке формалізація моделі? Чому цей етап створення інформаційної моделі важливий?

Домашнє завдання

Опрацювати вивчений матеріал. Розв’язати математичні задачі за допомогою Excel. Результати роботи надіслати вчителеві через хмарне середовище.

Задача №1. Сплав міді, цинку і олова містить 32% олова, а міді – на 40 г менше, ніж олова. Відомо також, що цинку в сплаві на 100 г більше, ніж міді. Знайти масу сплаву.

Задача №2. За день машина проїжджає n кілометрів. Скільки днів потрібно, щоб проїхати маршрут m кілометрів?

Задача №3. Банк залучає від вкладників кошти під (N) 14.5% річних та віддає їх як кредити позичальникам під (M) 1.75% на місяць. Різниця між коштами – прибуток банку. Складіть математичну модель такої діяльності банку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні