Каталог матеріалів

Урок №7 для 7 класу з інформатики - Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

«___»__________ 20___ року

Урок №7. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

Цілі: познайомити учнів з табличним процесором та його середовищем; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Excel 2019

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання з класом

Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка ДЗ - Тестування учнів (Слайд3)

Повторення раніше вивченого матеріалу (Слайд4)

 1. Чи звичайний інтернет відрізняється від інтернету речей?
 2. Які пристрої використовують в ІоТ?
 3. Якими є складові інтернету речей?
 4. Як можуть взаємодіяти речі між собою в мережі?
 5. Чи можуть втручатись люди у взаємодію речей через мережу?
 6. Як концепція інтернету речей використовується в житті людей?
 7. Якими є сфери застосування інтернету речей?
 8. Що з інтернету речей застосовують ваші рідні вже зараз?

Перевірка практичної частини ДЗ (Слайд5)

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Практичне завдання (Слайд55-56)

Ознайомитись з інтерфейсом табличного процесора. Зберегти та відкрити збережений документ.

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Робота над наскрізною змістовою лінією «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини»

Підведення підсумків уроку

Бесіда за питаннями (Слайд62)

 1. Що таке табличний процесор? Яке його призначення?
 2. Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?
 3. У яких сферах діяльності людини зручно використовувати табличні процесори?
 4. Які переваги використання електрон них таблиць порівняно з паперовими?
 5. Які типи даних можуть міститися у клітинках електронної таблиці?
 6. Які об’єкти табличного процесора Excel ви знаєте? Які їх властивості?
 7. Які імена за замовчуванням мають аркуші книги з електронними таблицями; аркуші книги з діаграмами?
 8. Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів.
 9. Що таке діапазон клітинок? Як задається його адреса?
 10. Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?

Домашнє завдання

Опрацювати вивчений матеріал. Підготуватись до тестової перевірки знань. Перегляньте підручник з математики та фізики для 7 класу. Запропонуйте 2–3 завдання із цих підручників, які зручно опрацювати в табличному процесорі. Складіть ці таблиці в зошиті: які вхідні дані використовуються і в яких клітинках вони розміщені; які проміжні та кінцеві результати отримуються і в яких клітинках вони розміщені; за якими формулами виконувались обчислення? Завдання наскрізної змістової лінії. Опрацювати тему «Можливості вибору виду діяльності для молодої людини» с. 52-54 та виконати завдання, в робочому зошиті, даної теми на сторінці 36-37.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні