Каталог матеріалів

Урок №15 для 7 класу з інформатики - Поняття моделі. Предметна галузь. Класифікація моделей

«___»__________ 20___ року

Урок №15. Поняття моделі. Предметна галузь. Класифікація моделей

Очікувані результати: учні розуміють поняття «дослідження», «предметна область», «модель», «комп’ютерне моделювання» та «комп’ютерний експеримент» та застосовують їх у своєму мовленні, розуміють і пояснюють класифікацію моделей.

Мета: познайомити з поняттями «дослідження», «предметна область», «модель», «комп’ютерне моделювання» та «комп’ютерний експеримент»; переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію; формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Excel 2019

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

 • Завдання наскрізної змістової лінії. Опрацювати пункт 2 теми «Із скарбнички — на банківську картку» с. 80-81 та виконати завдання 3 у робочому зошиті на сторінці 49

ІV. Актуалізація опорних знань

 • Поміркуємо (Слайд5)
 1. Які дослідження з біології ви проводили у 6 класі?
 2. Для чого призначені глобуси та географічні карти?
 3. Хто такі модельєри? Що створюють представники цієї професії?

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Робота з наскрізною змістовою лінією.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд34. Практична діяльність учнів.

 • Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд35)
 1. Чи можна вважати людину об’єктом дослідження?
 2. Що називається предметною галуззю?
 3. Що розуміють під поняттям модель?
 4. Чому для одного реального об’єкта можна створити декілька моделей?
 5. Як можна класифікувати моделі?
 6. Що таке інформаційна модель? Які особливості мають інформаційні моделі?
 7. Дайте визначення терміну «картковий рахунок»?
 8. Чому так важливо вміти накопичувати кошти?

Домашнє завдання

Опрацювати вивчений матеріал. Підготуватись до тестової перевірки знань. За допомогою текстового процесора Word наведіть приклади матеріальних моделей, які трапляються щодня; знакових моделей, які трапляються при вивченні інших предметів: географії, хімії, біології, тощо; знакових інформаційних моделей, які подаються за допомогою карт, схем, креслень, графіків. Визначте, які моделі вам трапляються найчастіше. Складіть схему класифікації таких моделей. Ознаки класифікації доберіть самостійно. Результат виконання завантажте в хмарне середовище та надайте доступ вчителеві. Завдання наскрізної змістової лінії. Опрацювати пункт 3-4 теми «Із скарбнички — на банківську картку» с. 81-84 та виконати завдання 4-6 у робочому зошиті на сторінці 50-51

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні