№001 - Вступ до теми. Звуко-буквений склад слова. Аналізую звуковий склад слова. Поняття про звук як елемент людсь­кої мови. Складання речень.

Мета: Закріплювати знання учнів про звуки; про те, що слова складаються зі звуків. Формувати поняття про звук як елемент людської мови. Розвивати увагу та спостережливість, навички звукового аналізу слів. Виховувати інтерес до навчання; до природи

№002 - Аналізую звуко-буквений склад слова. Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Навчальний діалог.

Мета: закріплювати вміння учнів пра­вильно виконувати звуко-буквений аналіз слів, розріз­няти на слух, закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; акцентувати увагу на понятті писемного знаку котрий позначає звук; розширювати словниковий запас школярів; розвивати фонематичний слух, уваж­ність; виховувати повагу до народних символів України; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№003 - Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Мета: поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів; удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів; розширювати словниковий запас школярів; розвивати фонематичний слух, уваж­ність; виховувати повагу до народних символів України; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№004 - Експериментую зі словами. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

Мета: ознайомити учнів із етикетними формами спілкування; закріплювати вміння виділяти звертання та добирати слова близькі за значенням; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№005 - Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звука­ми в кінці слова і складу.

Мета: навчати дітей розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні звуки; розвивати фонематичний слух; удосконалювати навички правильної вимови, збагачувати словниковий запас; розвивати творчу уяву, мислення, культуру слухання та мовлення; підтримувати цікавість до світу слів та звуків рідної мови.

№006 - Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апостро­фом.

Мета: повторити й систематизувати знання, здобуті в початкових класах та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом, розширювати словниковий запас; розвивати увагу, зв’язне мовлення, творчу думку, спостережливість, навички самостійної роботи, орфографічну грамотність; виховувати наполегливість у роботі, цікавість до слова, охайність, повагу до національної культури, впевненість у собі.

№007 - Наголос. Навчаюся правильно наголошувати слова

Мета: формувати в учнів уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу у слові; вчити учнів вимовляти слово так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах). Розвивати пам'ять та увагу. Виховувати любов до природи рідного краю; до української поезії

№008 - Експериментую з наголосом. Визначення наголосу в сло­вах. Складання речень.

Мета: Поглибити знання учнів щодо складуй наголосу, удосконалювати вміння ділити слова на склади, ділити на наголошені й ненаголошені; виробити в учнів комунікативнімовні компетенції; на основі опорних конспектів розвивати уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник; підвищувати мовленнєву культуру учнів; виховувати інтерес до результатів власної праці.

№009 - Поділ слів на склади. Навчаюся ділити слова на склади.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади, упорядковувати граматичний лад мовлення, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма;  збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№010 - Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно пере­носити слова.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади для переносу, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма;  збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№011 - Розвиток зв’язного мовлення. Спостерігаю за роллю наголосу.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння визначати місце наголосу в словах; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№012 - Перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно пере­носити слова.

Мета: розвивати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади для переносу, здійснювати звуко-буквені зіставлення; розвивати навички застосування знань рідної мови практично, вміння правильно висловлювати свої думки, фонетико-фонематичне, зв’язне мовлення учнів, пізнавальні процеси, мілку моторику; удосконалювати навички письма;  збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№013 - Навчаюся правильно переносити слова. Перенос слів із буквосполученнями «дж», «дз» та апострофом.

Мета: розвивати вміння розрізняти в слові кількість складів за кількістю голосних, враховувати переніс слів з буквосполученнями «дж», «дз»; виховувати любов до рідної мови; удосконалювати навички письма;  збагачувати, конкретизувати і поповнювати словниковий запас учнів; формувати вміння порівнювати і аналізувати предмети, події та явища; виховувати любов до рідної мови, бажання нею досконало володіти.

№014 - Алфавіт. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом.

Мета: закріпити і поглибити  знання учнів про звуковий склад слова; розвивати уміння розпізнавати звук і букву; формувати уявлення про роль звуків у розпізнаванні лексичного значення слів; повторити алфавіт; формувати вміння користуватись словником, підручником, зв’язно висловлюватись; сприяти виховуванню пильності до рідного слова.

№015 - 016 - Навчаюся користуватися алфавітом. Робота зі словниками. Навчальний діалог. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Звуки і букви».

Мета: продовжувати формувати уявлення про роль звуків у розпізнаванні лексичного значення слів; вдосконалювати навички роботи з алфавітом; уточнювати уявлення дітей про слово, як мовну одиницю; ознайомити зі словниками як одним із видів довідкової літератури ; навчити користуватися словниками; виховувати толерантне ставлення до учнів з особливими освітніми потребами, інтерес до вивчення рідної мови, логічне мислення дітей.

№017 - Вступ до теми. Близькі за значенням слова. Розпізнаю близькі за значенням слова. Складання речень.

Мета: дати учням уявлення про слова, близькі за значенням; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№018 - Розвиток зв’язного мовлення. Користуюся орфографічним словником.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях.; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№019 - Протилежні за значенням слова. Розпізнаю протилежні за значенням слова. Складання речень.

Мета: дати учням уявлення про слова, протилежні за значенням; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№020 - Розподіляю слова на групи. Робота з тлумачним словни­ком. Навчальний діалог

Мета: розвивати навички визначення подібних за значенням слів та протилежним, навчати розподіляти їх на групи, удосконалювати навички роботи з тлумачним словником; учити використовувати їх в усному і писемному мовленні, попереджувати повтори у тексті; розширювати словниковий запас учнів; виховувати спостережливість, мовне чуття.

№021 - Слова із прямим і переносним значенням. Розрізняю пряме і переносне значення слова. Складання речень.

Мета: формувати в учнів уявлення про пряме і переносне значення слів; спостерігати за вживанням їх у прямому і переносному значенні; удосконалювати орфоепічні навички; розвивати навички учнів зв’язного висловлювання своєї думки; виховувати пізнавальний інтерес.

№022 - Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних слів. Складання речень.

Мета: формувати поняття про багатозначність слів в українській мові, тренувати вміння правильно вживати багатозначні слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№023 - Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог. Складання речень

Мета: вдосконалювати навички доречно виживати слова в мовленні, тренувати вміння правильно вживати слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№024 - Навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Навчальний діалог.

Мета: вдосконалювати навички доречно виживати слова в мовленні, тренувати вміння правильно вживати слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати усне мовлення учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови.

№025 - 026 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь розповідати казки. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слово. Значення слова»

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння розповідати казки, розвивати мовлення учнів; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№027 - Вступ до теми. Слова — назви предметів (іменники). Навча­юся визначати слова — назви предметів.

Мета: ознайомити дітей зі словами, які означають назви предметів, розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати бережне ставлення до шкільного приладдя.

№028 - Навчаюся добирати іменники. Доповнення вірша

Мета: вдосконалювати навички роботи зі словами, які означають назви предметів, розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати бережне ставлення до шкільного приладдя.

№029 - Розрізняю слова, які відповідають на питання хто? що?

Мета: закріплювати знання учнів про слово як одиницю мови і мовлення; учити школярів спостерігати  за лексичним значенням  слова ; формувати в учнів уміння розрізняти предмет і слово як його назву, ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; розвивати спостережливість; виховувати любов до рідної мови.

№030 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Складання речень.

Мета: ознайомити учнів про значення іменників на основі дослідження власних і загальних назв, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати  різні категорії іменників у власних висловлюваннях, розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; виховувати інтерес та любов до навколишнього світу, до рідного краю.

№031 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви.

Мета: продовжувати знайомити учнів про значення іменників на основі дослідження власних і загальних назв, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати  різні категорії іменників у власних висловлюваннях, розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу; виховувати інтерес та любов до навколишнього світу, до рідного краю.

№032 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь будувати діалог.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; закріплювати вміння будувати конструктивний діалог; виховувати навички культурної поведінки у школі, на вулиці, в громадських місцях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати вміння дотримувати правильної постави, здатність співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу, виконувати розумові операції й практичні дії;

№033 - Розрізняю слова, які є загальними і власними назвами. Напи­сання власних назв із великої букви

Мета: навчити учнів розрізняти поняття: ім’я, по батькові, прізвище. Засвоїти правила написання  імен,  по батькові, прізвищ людей з великої літери. Познайомити з утворенням слів  по батькові. Збагатити лексичний запас учнів. Розвивати увагу,  логічне  мислення дітей. Формувати  спостережливість, пізнавальний інтерес. Виховувати повагу до  видатних людей України.

№034 - Навчаюся писати клички тварин. Доповнення речень.

Мета: навчити учнів розрізняти клички та назви тварин. Засвоїти правила написання  кличок тварин з великої літери. Збагатити лексичний запас учнів. Розвивати увагу,  логічне  мислення дітей. Формувати  спостережливість, пізнавальний інтерес. Виховувати повагу до  видатних людей України.

№035 - Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір. Написання адреси. Складання усної розповіді.

 Мета: ознайомити учнів з написанням слів з великої букви назви міст,

сіл, вулиць, річок на основі дослідження; вчити знаходити назви у тексті і пояснювати їхнє написання; збагачувати словник дітей; розвивати зв’язне    мовлення, вміння працювати з книгою, робити висновки; виховувати любов до рідного краю, бажання вчитися.

№036 - Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато»

 Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей  розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?»  (істоти – неістоти); формувати вміння змінювати іменники за зразком «один-багато»; розвивати мовлення, здатність аналізувати  та творчо мислити;  виховувати почуття

№037 - Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Змінювання іменників за зразком «один — багато».

Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей  розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?»  (істоти – неістоти); формувати вміння змінювати іменники за зразком «один-багато»; розвивати мовлення, здатність аналізувати  та творчо мислити;  виховувати почуття

№038 - Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Навчальний діалог

Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей  розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?»  (істоти – неістоти); формувати вміння складати речення з іменниками та будувати діалог відповідно запропонованої ситуації; розвивати мовлення, здатність аналізувати  та творчо мислити;  виховувати почуття

№039 - Розвиток зв’язного мовлення. Навчаюсь писати запрошення на день народження

 Мета: ознайомити учнів з листом-запрошенням на день народження, його будовою, правилами оформлення; збагатити словниковий запас учнів новими словами; розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення учнів; виховувати мовленнєву культуру.

№040 - Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Навчальний діалог.

 Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей  розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?»  (істоти – неістоти); формувати вміння складати речення з іменниками; розвивати мовлення, здатність аналізувати  та творчо мислити за допомогою загадок;  виховувати бережливе ставлення до природи.

№041 - Навчаюся вживати іменники в мовленні. Складання ре­чень. Навчальний діалог.

 Мета: продовжувати формувати знання учнів про іменник як частину мови; навчати дітей  розпізнавати іменники за питаннями «хто? що?»  (істоти – неістоти); формувати вміння складати речення з іменниками; розвивати мовлення, здатність аналізувати  та творчо мислити;  виховувати бережливе ставлення до природи.

№042 - Слова — назви ознак предметів (прикметники). Навчаюся визначати слова— назви ознак предметів.

 Мета: ознайомити дітей зі словами, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке?. Формувати вміння ставити питання до поданих слів, вчити описувати предмети; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають ознаки предметів; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, навички каліграфічного письма, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання.

№043 - Навчаюся добирати прикметники. Складання речень. На­вчальний діалог.

 Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з прикметниками. Формувати вміння ставити питання до поданих слів, вчити описувати предмети; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають ознаки предметів за рахунок навчального діалогу; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, навички каліграфічного письма, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання.

№044 - Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками. Доповнення вірша.

 Мета: навчати утворювати словосполучення слів із прикметниками. Формувати вміння ставити питання до поданих слів, вчити описувати предмети, доповнювати вірш; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають ознаки предметів; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, навички каліграфічного письма, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання.

№045 - Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання речень за запитаннями.

 Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про роль прикметників у мовленні, закріпити поняття прикметника; розвивати творче мислення, словниковий запас, навичку складати поширене речення, висловлювати свою думку, ставити запитання; виховувати самостійність, вміння працювати в парах, любов до рідної мови.

№047 - Навчаюся вживати прикметники в мовленні. Складання словесного портрету

 Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про роль прикметників у мовленні, закріпити поняття прикметника; розвивати творче мислення, словниковий запас, навичку складати поширене речення, висловлювати свою думку, ставити запитання; виховувати самостійність, вміння працювати в парах, любов до рідної мови.

№048 - Слова — назви дій предметів (дієслова). Навчаюся визначати слова — назви дій предметів

 Мета: формувати вміння розпізнавати слова, які називають дії предметів, ставити до них питання, дати поняття «дієслово» на перспективу; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№049 - Навчаюся складати речення з дієсловами. Навчальний діалог.

 Мета: продовжувати формувати вміння розпізнавати слова, які називають дії предметів, ставити до них питання; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№050 - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення ре­чень. Навчальний діалог.

 Мета: формувати вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№051 - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Робота з деформо­ваним текстом. Інсценізація діалогу

 Мета: продовжувати формувати вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

№052 - Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Листівка. Скла­дання вітання до Нового року. Навчальний діалог.

 Мета: закріпити вміння вживання дієслів у мовленні, їх розпізнавання в реченні за допомогою питань; навчити складати вітальні листівки до Нового року розвивати навички зв’язного мовлення, логічне мислення; виховувати уважність та спостережливість, любов до природи, навколишнього світу.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання