№069 - 070 - Добираю дієслова. Розвиток зв’язного мовлення

Мета: Ознайомити учнів з терміном «дієслово»; вчити добирати дієслова до поданих іменників; розвивати пошукову діяльність учнів, аналітичне мислення; збагачувати словник, формувати емоційну компетентність, компетентність спілкування рідною мовою; виховувати культуру поведінки.

№071 - Використовую дієслова в мовленні

Мета: вправляти учнів у розпізнаванні, утворенні та використанні дієслів у мовленні; закріплювати вміння учнів читати за ролями; удосконалювати навички пошуку інформації в різних джерелах; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення; формувати комунікативну, інформаційну, математичну компетентності, компетентність спілкуватися рідною мовою; виховувати взаємоповагу, уміння працювати в команді.

№072 - Змінюю дієслова за числами

Мета: шляхом досліджень привести учнів до висновку про змінювання дієслів за числами; учити прогнозувати зміст книжки за її обкладинкою; закріплювати вміння утворювати словосполучення дієслова з іменником; розвивати звязне мовлення, спостережливість, уміння робити висновки; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№073 - Розпізнаю близькі за значенням дієслова

Мета: учити учнів розпізнавати дієслова, близькі за значенням; удосконалювати навички пошуку потрібної інформації; розвивати пам'ять, зв’язне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати взаємоповагу, уміння працювати в команді.

№074 - Розрізняю протилежні  за значенням дієслова

Мета: учити учнів розпізнавати дієслова, протилежні за значенням; удосконалювати навички пошуку потрібної інформації; розвивати пам'ять, зв’язне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати взаємоповагу, уміння працювати в команді.

№075 - Спостерігаю за багатозначними словами

Мета: учити учнів розпізнавати дієслова, які мають багато значень; удосконалювати навички пошуку потрібної інформації; розвивати пам'ять, зв’язне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати взаємоповагу, уміння працювати в команді.

№076 - Розрізняю пряме і переносне значення дієслів

Мета: учити учнів розпізнавати дієслова, які мають пряме і переносне значення; удосконалювати навички пошуку потрібної інформації; розвивати пам'ять, зв’язне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати взаємоповагу, уміння працювати в команді.

№078 - 079 - Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтовних завдань

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів із розділу «Дієслово»; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№080 - Розпізнаю слова – назви чисел

Мета: формувати в учнів уявлення про слова – назви чисел; учити розрізняти їх за питаннями, знаходити слова – назви чисел в тексті; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного, тварин.

№081 - Добираю числівники

Мета: ознайомити учнів з терміном «числівник»; учити розпізнавати числівники у тексті та записувати відповіді на подані запитання; розвивати логічне мислення та зв’язне мовлення учнів; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати прагнення до активного відпочинку.

№082 - Утворюю числівники

Мета: вправляти учнів у правильному написанні числівників, учити формулювати та записувати власну думку; розвивати кмітливість; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати взаємоповагу, вміння працювати в команді.

№083 - Утворюю числівники

Мета: учити учнів практичним шляхом встановлювати зв'язок між іменником та числівниками; закріплювати вміння учнів утворювати сполучення числівника з іменником; розвивати спостережливість; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дружнє ставлення до оточуючого.

№084 - Розвиток зв'язного мовлення. Малюю домашніх улюбленців

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№086 - Розпізнаю службові слова

Мета: формувати в учнів уявлення про службові слова; учити розрізняти їх, знаходити службові слова в тексті; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного, тварин.

№087 - Пишу службові слова окремо від інших

Мета: формувати в учнів уявлення про службові слова; учити розрізняти їх, знаходити службові слова в тексті; вміти писати службові слова окремо від інших; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного, тварин.

№088 - Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів.

Мета: формувати в учнів уявлення про службові слова; учити розрізняти їх, знаходити службові слова в тексті; вміти писати службові слова окремо від інших; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного, тварин.

№089 - Використовую службові слова

Мета: формувати в учнів уявлення про службові слова; учити розрізняти їх, знаходити службові слова в тексті; вміти писати службові слова окремо від інших; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного, тварин.

№090 - Застосування набутих знань умінь та навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

Мета: формувати в учнів уявлення про службові слова; учити розрізняти їх, знаходити службові слова в тексті; вміти утворювати словосполучення і речення з використанням службових слів; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати любов до всього прекрасного.

№091 - Розвиток зв'язного мовлення. Розповідаю за кадрами фільму

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№092 - Розрізняю частини мови за питаннями

Мета: ознайомити учнів з терміном «частини мови»; вправляти в розрізненні частин мови за питаннями; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; соціальну, громадянську компетентності; виховувати любов до рідної мови.

№093 - Розрізняю частини мови за питаннями

Мета: узагальнити знання учнів про частини мови; вправляти в розрізненні частин мови за питаннями; удосконалювати навички побудови інтерв’ю; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя, займатися спортом.

№094 - Розпізнаю речення

Мета: ознайомити учнів з особливостями речення; формувати навички правильного його інтонування; вчити розрізняти групи слів та речення, встановлювати межі речень; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення одне до одного.

№095 - Досліджую розповідні речення

Мета: ознайомити учнів терміном «розповідні речення»; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи, шанобливе ставлення до праці.

№096 - Досліджую питальні речення

Мета: ознайомити учнів терміном «питальні речення»; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№097 - Досліджую спонукальні речення

Мета: ознайомити учнів терміном «спонукальні речення»; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи, шанобливе ставлення одне до одного.

№098 - Розвиток зв'язного мовлення. Малюю весну

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№099 - Розрізняю окличні і неокличні речення

Мета: ознайомити учнів терміном «окличні речення»; учити їх складати та записувати, відповідно до правил; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати старанність, охайність.

№100 - Досліджую спонукальні речення

Мета: формувати вміння визначати головні слова в реченні, встановлювати зв'язок між ними за запитаннями; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи, шанобливе ставлення одне до одного.

№101 - Досліджую спонукальні речення

Мета: формувати вміння визначати головні слова в реченні, поширювати їх за питаннями; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до людей різних професій.

№102 - Складаю речення

Мета: формувати вміння розпізнавати і будувати речення, різні за метою висловлювання, поширювати речення за питаннями; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№103 - Повторення, закріплення і застосування знань про речення

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про види речень за метою висловлювання; закріпити навички правильного інтонування, розпізнавання речень на слух; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне й писемне мовлення; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою; виховувати взаємодопомогу.

№104 - Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтовних завдань по темі «Досліджую речення»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Речення»; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, дбайливе ставлення один до одного.

№105 - Розвиток зв'язного мовлення. Підписую святкову листівку

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи, одне до одного.

№106 - Розпізнаю текст

Мета: формувати уявлення учнів про текст; учити розпізнавати його за основними ознаками; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати культуру поведінки в театрі.

№107 - Добираю заголовок до тексту

Мета: ознайомити учнів із терміном «заголовок»; формувати вміння добирати заголовок до тексту, вправляти в редагуванні деформованого тексту; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№108 - Досліджую будову тексту

Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; формувати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину і кінцівку, вправляти в редагуванні деформованого тексту; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання