№051 - Відкриваємо переставний закон додавання.

Мета: знайомити учнів із формулюванням переставного закону додавання, показати, як застосовувати його для знаходження значень виразів; формувати вміння додавати і віднімати число 2; закріпити навички додавання і віднімання на числовому промені, закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; формувати вміння добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

№052 - Вимірюємо довжини відрізків. 1 сантиметр — 1 см.

Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання сантиметром та сантиметровою лінійкою; учити вимірювати довжину відрізка, доповнювати рівності і нерівності; закріплювати знання з нумерації чисел у межах 10; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

№053 - Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. a + b = с, с – a = b, с – b = a.

Мета: актуалізувати способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; актуалізувати назви компонентів і результату додавання; актуалізувати схематичне зображення дії додавання і на його основі ознайомити зі взаємозв'язком арифметичних дій додавання і віднімання, вчити складати з рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2; Учити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№054 - Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання.

Мета: актуалізувати способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; актуалізувати назви компонентів і результату додавання; актуалізувати схематичне зображення дії додавання і на його основі ознайомити зі взаємозв'язком арифметичних дій додавання і віднімання, вчити складати з рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2; Учити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№055 - Додаємо і віднімаємо число 2

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування); формувати вміння добирати малюнок до виразу; вчити ...

№056 - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату арифметичної дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріпити уявлення про віднімання, вчити застосовувати його при знаходженні значень виразів на основі складу числа; формувати вміння додавати і віднімати ...

№057 - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, числа 2, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату дії додавання, назву математичного виразу сума; ознайомити з таблицями додавання і віднімання числа 2, зі зміною суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку; закріпити уявлення про ...

№058 - Досліджуємо різницеве порівняння. На скільки більше?  На скільки менше?

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар і визначати кількість елементів, які залишилися без пари; вчити визначати, в якій множині елементів більше чи менше та на скільки; ознайомити учнів із правилом різницевого порівняння. Розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№059 - Моделюємо різницеве порівняння.  Різницеве відношення - різниця.

Мета: закріпити знання правила різницевого порівняння та вміння знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого порівняння. Розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№060 - Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Більше на... Менше на...

Мета: розкрити зміст понять “на… більше”, “на… менше”; закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 2, вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

№061 - Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць.

Мета: закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 2, вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

№062 - Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Сума: а + b,   різниця: а – b.

Мета: закріпити поняття більше на кілька одиниць і менше на кілька одиниць, відношення різницевого порівняння, збільшення або зменшення на кілька одиниць та їх схематичну інтерпретацію; вчити вживати у мовленні сполучення збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; ознайомити з поняттям математичного виразу різниця; закріпити знання взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання, означення дії віднімання; удосконалювати навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел. Розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№063 - Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3.

Мета: актуалізувати знання складу чисел, уміння виконувати додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, а також віднімання однакових чисел; ознайомити учнів зі знаходженням значень виразів на дві дії, зі способом додавання і віднімання числа 3; учити додавати і віднімати число 3 двома способами; закріпити уявлення про відношення різницевого порівняння, в тому числі й поняття ...

№064 - Додаємо і віднімаємо число 3

Мета: закріпити навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел; формувати вміння обчислювати значення виразів у дві дії; формувати вміння виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; закріпити поняття більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць і схематичне зображення ситуацій...

№065 - Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка.

Мета: формувати вміння знаходити невідомий доданок за сумою та іншим доданком; формувати обчислювальні навички. Актуалізувати навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0,віднімання однакових чисел; актуалізувати означення арифметичної дії віднімання та його застосування для знаходження значень різниць; актуалізувати назви компонентів та результату додавання, схематичне зображення додавання; ознайомити учнів із правилом знаходження невідомого доданка та формувати вміння знаходити невідомий доданок; формувати вміння додавати і віднімати число 3 двома способами. Розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№067 - Додаємо і віднімаємо числа.

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 0,1,2, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату арифметичної дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріпити уявлення про віднімання, вчити застосовувати його при знаходженні значень виразів на основі складу числа; формувати вміння додавати і віднімати число 3 (скорочені міркування); формувати вміння добирати малюнок до виразу; вчити складати рівності за схемами. Вчити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

№068 - Вимірюємо довжини відрізків. Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки.

Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання сантиметром та сантиметровою лінійкою; учити вимірювати довжину відрізка, доповнювати рівності і нерівності; закріплювати знання з нумерації чисел у межах 10; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

№069 - Будуємо відрізки

Мета: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини множини та перелік решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, про числові вирази. Вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання...

№070 - Вивчаємо вирази на дві дії.

Мета: формувати обчислювальні навички, здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення з поняттям задачі. Актуалізувати поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; ознайомити учнів із правилом порядку дій у виразах на дві дії; формувати вміння: обчислювати значення виразів на дві дії; вимірювати довжину відрізків...

№071 - Додаємо і віднімаємо число 3

Мета: формувати обчислювальні навички. Формувати вміння додавати і віднімати число 3 частинами двома способами; скоротити запис і міркування під час додавання та віднімання числа 3; закріпити знання правила різницевого порівняння та вміння знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого ....

№072 - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3.

Мета: формувати обчислювальні навички. Актуалізувати  способи додавання і віднімання числа 3; скласти таблиці додавання і віднімання числа 3; на основі аналізу таблиць дійти висновку про зміну значення суми залежно від зміни першого доданка (при сталому другому), а також про зміну значення різниці залежно від зміни зменшуваного (при сталому від’ємнику); формувати вміння додавати до меншого ...

№073 - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

Мета: формувати обчислювальні навички. Закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; актуалізувати їх схематичне зображення; формувати вміння складати схеми до малюнків, які містять відношення       різницевого порівняння; формувати вміння додавати до меншого числа більше; закріпити знання складу чисел, формувати вміння виконувати додавання і віднімання на ...

№074 - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

Мета: формувати обчислювальні навички. Закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; актуалізувати їх схематичне зображення; формувати вміння складати схеми до малюнків, які містять відношення       різницевого порівняння; формувати вміння додавати до меншого числа більше; закріпити знання складу чисел, формувати вміння виконувати додавання і віднімання на ...

№075 - Готуємося до вивчення задач.

Мета: формувати вміння виконувати схему за словесним описом ситуацій, які містять додавання, віднімання та відношення різницевого порівняння. Закріпити знання математичної термінології та правил знаходження невідомого доданка, різницевого порівняння; учити будувати схему за словесним описом ситуації; формувати обчислювальні навички; закріпити знання складу чисел та вміння ...

№076 - Перевіряємо свої досягнення з теми «Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10»

Мета: перевірити знання табличних випадків додавання і віднімання чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9; розуміти залежність результату арифметичної дії додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; складові задачі: умову, запитання, числові дані, шукане; порядок роботи над задачею;

№077 - Додаємо і віднімаємо число 4.

Мета: формувати обчислювальні навички, здійснювати підготовчу роботу до вивчення задач. Ознайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 4 частинами; закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріпити знання правила знаходження невідомого доданка, формувати вміння знаходити    невідомий доданок, ставити запитання до тексту, добирати схему  та вираз, виконувати схему до описаної ситуації.

№078 - Додаємо і віднімаємо число 4

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички, здійснювати підготовку до ознайомлення з поняттям задачі.  Закріпити вивчені табличні випадки додавання і віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 4 трьома способами частинками; вчити ставити запитання до тексту та добирати вираз до нього; вчити складати схему та вираз за малюнком; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; складати вирази за схемами; закріпити вміння знаходити невідомий доданок.

№079 - Знайомимося із задачею: задача, умова, запитання.

Мета: формувати в учнів поняття задачі, формувати обчислювальні навички.  Знайомити учнів з поняттям задачі, її складовими — умовою і запитанням; формувати вміння виділяти в задачі умову і запитання, уявлення про зв’язок умови задачі із запитанням; удосконалювати обчислювальні навички, зокрема додавання і віднімання числа 4 частинами; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії.

№080 - Дізнаємося про складові задачі: числові дані, шукане,  розв’язання, відповідь.

Мета: формувати поняття задачі, вміння розв’язувати задачі, удосконалювати обчислювальні навички.  Знайомити учнів з поняттями числові дані задачі, шукане задачі, розв’язання задачі, відповідь задачі; ознайомити з порядком роботи над задачею, із записом задачі в три рядки; закріпити знання  складових задачі — умови і запитання, розуміння зв’язку між умовою і запитанням; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; формувати вміння додавати і віднімати число 4 частинами. Розвивати в учнів логічне мислення шляхом роботи над задачами.

№081 - Досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими даними

Мета: формувати розуміння про необхідну для розв’язання задачі кількість числових даних; учити доповнювати числові дані задачі, знаходити в задачі зайві числові дані; вчити порядку роботи над задачею за пам’яткою; формувати вміння: розв’язувати прості задачі; додавати і віднімати число 4 частинами; додавати до меншого числа більше; виконувати додавання і віднімання на основі складу числа; обчислювати значення виразів на дві дії.

№082 - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4.

Мета: закріпити знання складових елементів задачі та розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням; навчати дотримуватися послідовності дій при розв’язуванні задач; закріпити знання випадків додавання і віднімання числа 4, у тому числі під час складання відповідних таблиць додавання і віднімання; закріпити розуміння впливу на результат зміни першого доданка або зменшуваного; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на дві дії.

№083 - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4.

Мета: закріплювати розуміння поняття задачі: зв’язок умови і запитання, кількість числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, відповідність сюжету та числових даних задачі дійсності; навчати розв’язувати задачі; застосовувати до обчислень вивчені прийоми додавання і віднімання, в тому числі виразів на дві дії; закріплювати знання складу чисел; формувати вміння встановлювати відношення різницевого порівняння чисел.

№084 - Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5.

Мета: знайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 5 частинами; закріплювати знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати розуміння взаємозв’язку між умовою і запитанням задачі, формувати вміння розв’язувати задачі.

№085 - Додаємо і віднімаємо число 5.

Мета: формувати вміння додавати та віднімати число 5 чотирма способами; вчити добирати умову до запитання або запитання до умови так, щоб одержати задачу; ознайомити із задачами, в яких частина умови міститься в запитанні; формувати вміння розв’язувати задачі; закріплювати правило знаходження невідомого доданка та формувати вміння знаходити невідомий доданок на його основі; закріплювати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

№086 - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5.

Мета: скласти таблицю додавання і таблицю віднімання числа 5; закріпити розуміння впливу зміни першого доданка або зменшуваного на результат; закріпити знання випадків додавання і віднімання числа 5; формувати поняття задачі; навчати працювати над задачею за пам’яткою; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії.

№087 - Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами.

Мета: вчити виконувати арифметичні дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в одиницях вимірювання довжини; закріпити знання математичної термінології, правила знаходження невідомого доданка; формувати вміння знаходити невідомий доданок; закріплювати знання структури задачі, вчити розв’язувати задачі; закріплювати знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії. Пропедевтика знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника.

№088 - Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини.

Мета: узагальнити спосіб додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5 частинами; перенести спосіб порівняння чисел на випадки порівняння величин; учити добирати вираз до тексту задачі та до схеми; учити розв’язувати задачі.

№089 - Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки

Мета: актуалізувати прийоми додавання і віднімання чисел частинами, переставляння доданків при додаванні більшого числа до меншого; скласти таблиці додавання чисел 6, 7, 8, 9; закріплювати розуміння зміни суми залежно від зміни першого доданка, зміни різниці залежно від зміни зменшуваного; закріплювати знання табличних випадків додавання і віднімання; вчити добирати запитання до даної умови, числове дане до задачі; вчити розв’язувати задачі.

№090 - Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.

Мета: формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, виконувати додавання на основі переставляння доданків; здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення зі способом віднімання чисел   другої п’ятірки: на основі складу числа вчити замінювати його сумою двох доданків;    закріплювати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вчити віднімати від суми двох чисел один із доданків; учити ставити запитання до поданої умови, добирати до неї схему та вираз; учити розв’язувати задачі.

№091 - Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.

Мета: формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, виконувати додавання на основі переставляння доданків; здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення зі способом віднімання чисел   другої п’ятірки: на основі складу числа вчити замінювати його сумою двох доданків;    закріплювати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вчити віднімати від суми двох чисел один із доданків; учити ставити запитання до поданої умови, добирати до неї схему та вираз; учити розв’язувати задачі.

№092 - Складаємо короткий запис задачі.

Мета: ознайомити учнів зі складанням короткого запису до задачі, ввести короткий запис задач на знаходження суми і на різницеве порівняння; закріплювати знання складу чисел, формувати вміння подавати число у вигляді суми двох доданків на основі складу числа; закріпити розуміння взаємозв’язку додавання і віднімання, формувати навички віднімання від суми одного з доданків.

№093 - Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків.

Мета: актуалізувати знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; ознайомлювати із поняттям сума зручних доданків стосовно віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати короткий запис до задачі, вчити розв’язувати задачі; ознайомити із коротким записом задач на знаходження невідомого доданка.

№094 - Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9.

Мета: ознайомити з прийомом віднімання чисел 6, 7, 8, 9; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вміння складати короткий запис задачі; ввести короткий запис задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; учити розв’язувати задачі; формувати вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання. Пропедевтика знаходження невідомого компонента арифметичної дії віднімання.

№095 - Складаємо короткий запис задачі.

Мета: вчити складати короткий запис задач, які містять три ключові слова; вчити розв’язувати задачі; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання. Пропедевтика вивчення правила знаходження невідомого зменшуваного  та невідомого від’ємника.

№096 - Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.

Мета: актуалізувати знання математичної термінології, назв компонентів арифметичних дій додавання і віднімання, їх схематичного зображення; актуалізувати правило знаходження невідомого доданка; знайомити учнів з правилами знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; учити складати короткий запис і розв’язувати задачі; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

№097 - Віднімаємо числа другої п’ятірки

Мета: закріплювати знання правил знаходження невідомого компонента, вчити складати короткий запис до задачі та розв’язувати задачі; вчити складати запитання до поданої умови або умову до поданого запитання; формувати вміння виконувати віднімання чисел другої п’ятірки; закріпити способи порівняння чисел; здійснити підготовчу роботу до порівняння числа та математичного виразу.

Обладнання:  мультимедійний комплект

№098 - Порівнюємо число і математичний вираз.

Мета: актуалізувати способи порівняння чисел, в тому числі правило різницевого порівняння; ознайомити зі способом порівняння числа та математичного виразу; формувати поняття про істинні та хибні рівності й нерівності; вчити розв’язувати задачі, добирати короткий запис до задачі; формувати вміння віднімати числа другої п’ятірки на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання    і віднімання; закріплювати застосування правила знаходження невідомого компоненту.

№099 - Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.

Мета: актуалізувати спосіб віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, скласти таблиці віднімання чисел другої п’ятірки; формувати розуміння залежності різниці від зміни зменшуваного, залежності суми від зміни першого доданка; формувати вміння порівнювати число і математичний вираз; формувати уявлення про істинні та хибні рівності й нерівності; вчити розв’язувати задачі; закріплювати застосування правила знаходження невідомих компонентів.

№100 - Порівнюємо число і математичний вираз.

Мета: актуалізувати спосіб порівняння математичного виразу та числа на основі обчислення значення виразу; ознайомити з логічним способом порівняння математичного виразу та числа; закріплювати знання табличних результатів; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії; закріплювати знання правил знаходження невідомих доданка, зменшуваного, від’ємника; вчити розв’язувати задачі.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання