№101 - Порівнюємо математичні вирази

Мета: актуалізувати способи порівняння числа та математичного виразу; ознайомити зі способом порівняння математичних виразів на основі обчислення значень виразів і порівняння одержаних результатів; учити порівнювати, додавати, віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини — сантиметрах.

№102 - Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.

Мета: актуалізувати вміння порівнювати відрізки за довжиною, порівнювати іменовані числа, подані       в одиницях довжини, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; актуалізувати спосіб порівняння математичних виразів на основі обчислення їх значень і порівняння одержаних чисел; знайомити з порівнянням математичних виразів, у запис ...

№103 - Вимірюємо місткості посудин. 1 літр — 1 л.

Мета: актуалізувати вміння вимірювати та порівнювати відрізки за довжиною, визначати масу предметів за допомогою терезів; знайомити з величиною місткість, учити порівнювати       місткості посудин «на око»; знайомити з одиницею вимірювання місткості 1 літр; розкрити сутність процесу вимірювання місткості; вчити виконувати арифметичні дії з іменованим числами, порівнювати іменовані числа, ...

№104 - Перевіряємо свої досягнення з теми «Додавання і віднімання в межах 10. Задача»

Мета: повторити назви чисел першого десятка, закріплювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 10, розв’язування задач, прикладів та вправ. Розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння порівнювати та знаходити суттєві ознаки. Виховувати почуття дружби, взаємодопомоги.

№105 - Записуємо задачу коротко. Опорна схема задачі.

Мета: ознайомити учнів з опорними схемами простих задач перших п’яти видів; учити складати короткий запис задачі з використанням опорної схеми; закріплювати вміння порівнювати математичний вираз і число або два математичні виразі; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати правила знаходження невідомого компонента.

№106 - Досліджуємо властивості величин: ціле, частина.

Мета: формувати уявлення про довжину, масу, місткість   к адитивні величини, вчити знаходити величину цілого шляхом додавання величин його частин; формувати вміння складати короткий запис задачі, розв’язувати прості задачі; закріплювати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; закріплювати навички побудови відрізків заданої довжини.

№107 - Досліджуємо лічильну одиницю «десяток».

Мета: знайомити учнів з групуванням предметів при лічбі великої кількості предметів; знайомити з новою лічильною одиницею — десятком; учити лічити десятками; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази, виконувати додавання і віднімання з іменованими числами.

№108 - Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки.

Мета: актуалізувати усвідомлення, що 1 десяток містить 10 одиниць; актуалізувати лічбу одиницями, лічбу десятками; вчити порівнювати числа, подані в десятках; ознайомити з додаванням і відніманням чисел, поданих     в десятках; формувати вміння порівнювати число та математичний вираз, математичні вирази; формувати вміння розв’язувати задачі.

№109 - Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа.

Мета: актуалізувати поняття десятка, лічби десятками; знайомити з поняттям круглого числа; вчити записувати круглі числа та пояснювати, що позначає кожна цифра в запису круглого числа; вчити порівнювати круглі числа, додавати і віднімати круглі числа на основі заміни їх десятками; формувати вміння розв’язувати задачі.

№110 - Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр».

Мета: актуалізувати вміння замінювати одиницями числа, подані в десятках; актуалізувати запис круглих чисел, спосіб порівняння, додавання і віднімання круглих чисел; актуалізувати необхідність вибору нової мірки для вимірювання довжини; знайомити з одиницею вимірювання довжини...

№111 - Утворюємо числа другого десятка

Мета: актуалізувати навички кількісної лічби; знайомити зі способом утворення чисел другого десятка; показати за допомогою карток з круглими та одноцифровими числами спосіб запису чисел другого десятка; знайомити учнів із назвами чисел другого десятка; формувати вміння замінювати більші одиниці вимірювання довжини меншими, і навпаки; формувати вміння розв’язувати задачі.

№112 - Записуємо числа другого десятка. Розряди десятків,  розряди одиниць.

Мета: актуалізувати вміння учнів додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; актуалізувати терміни одноцифрове число, двоцифрове число; формувати знання про розряди десятки, одиниці; вчити учнів записувати числа другого десятка; знайомити зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць.

№113 - Записуємо числа другого десятка.

Мета: актуалізувати вміння учнів додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; актуалізувати терміни одноцифрове число, двоцифрове число; формувати знання про розряди десятки, одиниці; формувати вміння записувати числа другого десятка; знайомити зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць.

№114 - Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.

Мета: актуалізувати вміння учнів додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; актуалізувати терміни одноцифрове число, двоцифрове число; формувати знання про розряди десятки, одиниці; формувати вміння записувати числа другого десятка; знайомити зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць.

№115 - Порівнюємо числа в межах 100.

Мета: актуалізувати спосіб утворення чисел другого десятка, спосіб утворення чисел першої сотні; знайомити учнів з послідовністю чисел першої сотні; вчити визначати десятковий склад чисел першої сотні; вчити записувати двоцифрові числа; формувати вміння розв’язувати задачі.

№116 - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка.

Мета: актуалізувати вміння порівнювати двоцифрові числа; актуалізувати знання десяткового складу двоцифрових чисел; знайомити учнів з додаванням одиниць до числа 10, з відніманням від чисел другого десятка їх одиниць або десятків; учити додавати й віднімати числа на основі знання їх десяткового складу; формувати вміння розв’язувати задачі.

№117 - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.

Мета: актуалізувати вміння додавати на основі десяткового складу     числа в межах 20, віднімання від числа другого десятка його одиниць або десятків; перенести цей спосіб міркування на випадки додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімання від двоцифрового числа його десятків або одиниць; формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі десяткового складу числа; розв’язувати задачі; закріплювати правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами.

№118 - Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.

Мета: формувати вміння додавання до круглого числа окремих одиниць, віднімання від двоцифрового числа його десятків або одиниць; формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі    десяткового складу     числа; розв’язувати задачі; закріплювати      правила знаходження  невідомого компонента        арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів у кілька дій, виконувати дії з круглими числами.

№119 - Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число,   43 см = 4 дм 3 см.

Мета: актуалізувати спосіб додавання і віднімання чисел на основі їх десяткового складу; додавання і віднімання числа 1 в межах 10; перенести цей спосіб на числа в межах сотні; актуалізувати вміння вимірювати довжини відрізків; знайомити учнів зі значенням терміну складене іменоване число, із прийомом подання двоцифрового числа сантиметрів у дециметрах і сантиметрах і з поданням числа дециметрів і сантиметрів у сантиметрах; формувати вміння розв’язувати задачі.

№120 - Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків, 45 = 40 + 5.

Мета: актуалізувати десятковий склад числа; знайомити учнів із поданням числа у вигляді суми розрядних доданків; знайомити із додаванням і відніманням числа 10; формувати вміння розв’язувати задачі; замінювати просте іменоване число складеним; обчислювати значення виразів на кілька дій; закріпити знання правил знаходження невідомого компонента.

№121 - Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.

Мета: закріпити знання порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; закріпити знання способів порівняння чисел і вміння     порівнювати числа в межах 100; вчити розташовувати числа в порядку зростання та спадання; вчити характеризувати числа; формувати вміння розв’язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні; формувати обчислювальні навички та вміння знаходити значення виразів на кілька дій.

№122 - Додаємо і віднімаємо одноцифрове число.

Мета: актуалізувати вивчені випадки додавання і віднімання чисел; знайомити зі способами додавання одноцифрового числа до двоцифрового,    віднімання одноцифрового числа від двоцифрового; формувати вміння розв’язувати задачі; додавати і віднімати число 10; порівнювати математичні вирази; знаходити значення виразів на кілька дій.

№123 - Додаємо і віднімаємо числа. 3 дм 2 см = 32 см

Мета: закріпити знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати двоцифрові числа; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрове число; актуалізувати знання випадків додавання і віднімання іменованих чисел; ознайомити з поданням складеного іменованого числа у вигляді простого; вчити замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

№124 - Додаємо і віднімаємо числа. 25 + 30 = 55, 45 – 20 = 25.

Мета: актуалізувати спосіб додавання і віднімання одноцифрового числа до (від) двоцифрового; ознайомити учнів з додаванням і відніманням круглого числа до (від) двоцифрового; формувати вміння додавати і віднімати кругле число, одноцифрове число; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

№125 - Додаємо і віднімаємо числа.

Мета: закріпити знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати= двоцифрові числа; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрове число; актуалізувати знання випадків додавання і віднімання іменованих чисел; ознайомити з поданням складеного іменованого числа у вигляді простого; вчити замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

№126 - Досліджуємо задачі.  Шукане стає даним, а дане — шуканим.

Мета: формувати розуміння про необхідну для розв’язання задачі кількість числових даних; учити доповнювати числові дані задачі, знаходити в задачі зайві числові дані; вчити порядку роботи над задачею за пам’яткою; формувати вміння: познайомити з оберненими задачами; виконувати додавання і віднімання на основі складу числа;

№127 - Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване.

Мета: повторити поняття "Доданок", "Сума", "Зменшуване", "Від'ємник", "Різниця". Вчити учнів  знаходити невідомі зменшуване, від'ємник. Працювати над знаходженням невідомих компонентів у прикладах. Закріпити уміння розв’язувати задачі. Вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі. Розви­вати увагу, уміння слухати однокласників та вчителя. Виховувати уважність, старанність в роботі, інтерес до вивчення математики.

№129 - Розв’язуємо задачі.

Мета: : продовжувати розвивати в учнів уміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, удосконалювати обчислювальні навички.

№130 - Досліджуємо задачі.

Мета: формувати розуміння про необхідну для розв’язання задачі кількість числових даних; учити доповнювати числові дані задачі, знаходити в задачі зайві числові дані; вчити порядку роботи над задачею за пам’яткою; формувати вміння: познайомити з оберненими задачами; виконувати додавання і віднімання на основі складу числа;

№131 - Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел.

Мета: ознайомити з додаванням і відніманням двоцифрових чисел ; формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел; розвивати уміння розпізнавати геометричні фігури, розв’язувати задачі; виховувати любов до природи, прагнення берегти оточуючий світ, почуття відповідальності, уміння прийти на допомогу .

№133 - Визначаємо час за годинником.  Годинник: годинна і хвилинна, стрілки, година (год).

Мета: ознайомити учнів зі співвідношеннями між одиницями часу; навчати визначати час за годинником; формувати навички обчислень, використовуючи таблицю множення; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати бажання берегти час.

№134 - Дізнаємося про тривалість доби. 1 доба = 24 години.

Мета: ознайомити учнів зі співвідношеннями між одиницями часу та вміщенням в добі кількості годин; навчати визначати час за годинником; формувати навички обчислень, використовуючи таблицю множення; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати бажання берегти час.

№135 - Додаємо і віднімаємо числа.

Мета: закріпити знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати= двоцифрові числа; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрові та двоцифрові числа; актуалізувати знання випадків додавання і віднімання іменованих чисел; вчити замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

№136 - Визначаємо вартість товару. Гривня (грн), копійка (к.), 1 грн = 100 к.

Мета: формувати  уявлення про  вартість  товарів, формувати  обчислювальні  навички  та  вміння розв’язувати  задачі. Познайомити  з  величиною - вартістю  товарів; формувати  вміння  розв’язувати  задачі. Розвивати  варіативне та логічне  мислення учнів. Прищеплювати  навички  культури спілкування, гостинності, здійснювати  профорієнтаційну  роботу.

№137 - Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр»

Мета: познайомити учнів з одиницею вимірювання довжини — метром; пригадати послідовність дій при вимірюванні та кресленні відрізка; розвивати логічне мислення, обчислювальні навички, пам’ять; розширювати словник математичних термінів; формувати навчально-предметну компетентність; виховувати інтерес до предмета, активність на уроці, допитливість.

№138 - Додаємо і віднімаємо числа.

Мета: закріпити знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати= двоцифрові числа; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрові та двоцифрові числа; актуалізувати знання випадків додавання і віднімання іменованих чисел; вчити замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

№139 - Повторюємо вивчене.

Мета: повторити вивчений матеріал за рік; закріплювати  обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі;  розвивати математичну мову, увагу, мислення, уміння аналізувати; виховувати інтерес до вивчення математики, старанність, охайність при письмі.

№140 - Перевіряємо свої досягнення з теми «Двоцифрові числа»

Мета: повторити вивчений матеріал з теми «Двоцифрові числа»; закріплювати  обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі;  розвивати математичну мову, увагу, мислення, уміння аналізувати; виховувати інтерес до вивчення математики, старанність, охайність при письмі.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання