№01 - Повторення правил ТБ та основних тем з 9 класу

Цілі:

 • навчальна: повторити та закріпити основні поняття та терміни вивчені в 9 класі;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • повторення, систематизації й узагальнення вивченого;

№02 - Інформаційні системи у сучасному суспільстві

Цілі:

 • навчальна: познайомити з інформаційними системами у сучасному суспільстві їх значенням та складовими, сформувати поняття ключових компетентностей людини у ХХІ столітті;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань;

№03 - Електронні словники й програми-перекладачі

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з електронними словниками й програмами-перекладачами, форумами та інтерактивними мультимедійними курсами іноземних мов, навчити користуватись онлайн версією перекладача;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№04 - Інформаційна безпека

Цілі:

 • навчальна: познайомити з можливими інформаційними небезпеками в мережі та поза нею й способами уникнення загроз;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№05 - Практична робота №1

Цілі:

 • навчальна: перевірити навички роботи в мережі у напрямку «навчання», познайомити з професіями майбутнього;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.

№06 - Системи електронного врядування

Цілі:

 • навчальна: познайомити з системами електронного врядування, що існують на даний момент; поняттям маркетингу та електронної комерції;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№07 - Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з поняттям «штучний інтелект» та його застосуванням в сьогоденні, інтернет речами та Smart-технологіями;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань;

№08 - Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів

Цілі:

 • навчальна: познайомити з можливостями комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів, поняттям «комп’ютерний експеримент» та сформувати навички для практичного застосування отриманих знань;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№09 - Практична робота №2

Цілі:

 • навчальна: перевірити навички комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів та проведення комп'ютерного експерименту;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.

№10 - Основи статистичного аналізу даних

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з основами статистичного аналізу даних, можливостями пошуку та збору даних та також з соціальними аспектами масштабного аналізу даних;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№11 - Практична робота №3

Цілі:

 • навчальна: познайомити з основними статистичними функціями та навчити використовувати їх в умовах аналізу статистичних даних;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок; перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.

№12 - Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач.

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з можливостями табличного процесора при розв’язуванні систем рівнянь, оптимізаційних задач та систем з використанням надлаштування пошук рішень;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№13 - Програмні засоби для складних обчислень

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з програмними засобами підтримки навчання математики, сформувати поняття про практичне призначення математичних процесорів, оглянути математичний процесор Gran-1 та навчитись автоматизувати власні обчислення за допомогою підпрограми «Калькулятор»; навчити будувати графіки однієї змінної за допомогою математичних процесорів та розв’язувати фінансові задачі в різних середовищах.
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№14 - Практична робота №4

Цілі:

 • навчальна: перевірити навички складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.

№15 - Візуалізація рядів і трендів даних

Цілі:

 • навчальна: познайомити з поняттям візуалізації та інфографіки та їх значенням у сучасному суспільстві; навчити створювати та редагувати діаграми на основі табличних даних;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • засвоєння нових знань; формування вмінь і навичок;

№16 - Практична робота №5

Цілі:

 • навчальна: перевірити навички розв'язання задач з різних предметних галузей використовуючи аналіз даних та інфографіку в середовищі Microsoft Office Excel;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку:

 • перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.

№17 - Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

Цілі:

 • навчальна: познайомити учнів з поняттям бази даних, призначенням систем керування базами даних;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№18 - Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

Мета: познайомити учнів з моделлю «сутність-зв'язок» предметної області; допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№19 - Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

Мета:  познайоми з реляційними бази даних, їхніми об’єкти, поняттям первинного ключа й зовнішнього ключа, зв’язками між записами і таблицями. Сформувати вміння визначення типу зв'язку; допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№20 - Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

Мета: навчити створювати таблиці, вводити і редагувати даних різних типів; допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№21 - Практична робота №6. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при створенні таблиць, введення і редагування даних різних типів. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№22 - Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Робота з запитами на вибірку.

Мета: навчити сортувати, шукати та фільтрувати дані в СКБД; здійснювати пошук даних на основі запитів з вибіркою; Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї.  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід.  Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями.  Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№23 - Робота з запитами на вибірку даних.

Мета: допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї роботи з запитами та вибірку даних. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№24 - Практична робота №7. Запити на вибірку даних.

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при роботі із запитами на вибірку даних. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.