6 клас

Календарно-тематичне планування 6 клас нова програма 2020-2021 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1.  Комп’ютерна графіка(10 годин)

 1

__.__.__

Поняття комп’ютерної графіки.

 

__.__.__

Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень.  

 

__.__.__

Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення.

 

__.__.__

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів.

 

__.__.__

Практична робота №1. Побудова зображення з графічних примітивів

 

__.__.__

Операції над об’єктами та групами об’єктів.

 

__.__.__

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

 

__.__.__

Практична робота №2. Операції над об’єктами та групами об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

 

__.__.__

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

 

10 

__.__.__

Практична робота №3. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

 

Тема 2.  Комп’ютерні презентації(11 годин)

11 

__.__.__

Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.

 

12 

__.__.__

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.

 

13 

__.__.__

Відкриття, створення та збереження презентацій.

Практична робота №4. Розробка слайдової презентації

 

14 

__.__.__

Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. Типи слайдів.

 

15 

__.__.__

Налаштування показу презентацій.

 

16 

__.__.__

Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

 

17 

__.__.__

Практична робота №5. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

 

18 

__.__.__

Ефекти зміни слайдів.

 

19 

__.__.__

Практична робота №6. Ефекти зміни слайдів.

 

20 

__.__.__

Планування представлення презентації та створення презентації.

 

21 

__.__.__

Вдосконалення презентації. Виступ перед аудиторією з власною розробленою презентацією.

 

Тема 3.  Алгоритми та програми(14 годин)
22 

__.__.__

Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта.

 

23 

__.__.__

Створення програмних об’єктів.

 

24 

__.__.__

Практична робота 7. Створення програмних об’єктів

 

25 

__.__.__

Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.

 

26 

__.__.__

Практична робота 8. Програмне опрацювання події.

 

27 

__.__.__

Змінювання  значень властивостей об’єкта в програмі.

 

28 

__.__.__

Практична робота 9. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

 

29 

__.__.__

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

 

30 

__.__.__

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

 

31 

__.__.__

Практична робота 10. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

 

32 

__.__.__

Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

 

33 

__.__.__

Практична робота 11. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

 

34 

__.__.__

Розробка сценарію майбутнього програмного проекту

 

35 

__.__.__

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання