5 клас

Календарно-тематичне планування 5 клас нова програма 2020-2021 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Інформаційні процеси та системи(8 годин)

__.__.__

Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

 

__.__.__

Апаратна і програмна складові інформаційної системи.

 

__.__.__

Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів.

 

__.__.__

Складові комп’ютерів та їхнє призначення.

Практична робота №1

 

__.__.__

Операційна система та її інтерфейс.

 

__.__.__

Файли, папки та операції над ними

 

__.__.__

Практична робота №2. Файли, папки та операції над ними

 

__.__.__

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером

 

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет (6 годин)

__.__.__

Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.

 

10 

__.__.__

Пошук інформації в Інтернеті.

 

11 

__.__.__

Безпечне користування Інтернетом.

 

12 

__.__.__

Практична робота 3.Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.

 

13 

__.__.__

Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.

 

14 

__.__.__

Використання мережі Інтернет для навчання

 

Тема 3. Опрацювання текстових даних (7 годин)

15 

__.__.__

Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Програмне забезпечення для опрацювання текстів.

 

16 

__.__.__

Основні об'єкти текстового документа.

(Підведення підсумків навчання за 1 семестр)

 

17 

__.__.__

Введення, редагування та форматування символів і абзаців

 

18 

__.__.__

Додавання зображень із файлу та їх форматування.

Практична робота 4.

 

19 

__.__.__

Додавання, редагування та форматування таблиць.

Практична робота 5.

 

20 

__.__.__

Однорівневі списки.

 

21 

__.__.__

Сторінки документа та їх форматування. Підготовка документа до друку. Друк документа

 

Тема 4. Алгоритми та програми (14 годин)

22 

__.__.__

Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.

 

23 

__.__.__

Способи опису алгоритму. Програма

 

24 

__.__.__

Середовище опису Scratch й виконання алгоритмів

 

25 

__.__.__

Лінійні алгоритми.

 

26 

__.__.__

Практична робота 6.Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч..

 

27 

__.__.__

Алгоритми з розгалуженнями.

 

28 

__.__.__

Алгоритмічна структура розгалуження

 

29 

__.__.__

Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

 

30 

__.__.__

Практична робота 7. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч.

 

31 

__.__.__

Практична робота 8. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч.

 

32 

__.__.__

Цикли з лічильником.

 

33 

__.__.__

Цикли з умовою.

 

34 

__.__.__

Практична робота 9.Складання програм з повторенням у середовищі Скретч

 

35 

__.__.__

Самостійна практична робота з теми «Алгоритми і програми». (Підведення підсумків навчання за рік)

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання