10 клас (Базовий модуль)

Календарно-тематичне планування 10 клас (базовий модуль) нова програма 2020-2021 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

 

Техніка безпеки при роботі з комп'ютером і правила поведінки у комп'ютерному класі. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу

 

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

 

Інформаційні системи у сучасному суспільстві

 

 

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

 

 

Інформаційна безпека. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення

 

 

Практична робота №1.Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього.

 

 

Системи електронного врядування

 

 

Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

 

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

 

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 

 

Практична робота №2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 

10 

 

Основи статистичного аналізу даних. Пошук та збір наборів даних. Соціальні аспекти масштабного аналізу даних

 

11 

 

Практична робота №3.  Проведення соціального збору даних та їх аналіз.

 

12 

 

Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач.

 

13 

 

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

 

14 

 

Практична робота №4.Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків.

 

15 

 

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка.

 

16 

 

Практична робота №5.Розв'язання задач з різних предметних галузей.

 

Тема 3. Системи керування базами даних

17 

 

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

 

18 

 

Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

 

19 

 

Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

 

20 

 

Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

 

21 

 

Практична робота №5.Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

 

22 

 

Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Робота з запитами на вибірку.

 

23 

 

Робота з запитами на вибірку даних.

 

24 

 

Практична робота №6.Запити на вибірку даних.

 

Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

25 

 

Технології опрацювання мультимедійних даних.

 

26 

 

Проектування та створення об'єктів мультимедіа.

 

27 

 

Системи керування вмістом для веб-ресурсів.

 

28 

 

Практична робота №7.Створення та адміністрування сайту через СКС

 

29 

 

Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа.

 

30 

 

Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках.

 

31 

 

Практична робота №8. Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках

 

32 

 

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Практична робота №9.

 

33 

 

Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.

 

34 

 

Роль електронних медійних засобів в житті людини

 

35 

 

Підсумково-узагальнюючий урок

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання