Каталог матеріалів

Урок №54 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Різноманітність тварин. Дикі та свійські тварини

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №54. Тема «Різноманітність тварин. Дикі та свійські тварини»

Очікувані результати: учні формують уявлення про різноманітність тварин, про диких та свійських тварини; засвоюють інформацію про те, що необхідно тваринам для життя; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

усвідомити інформацію про різноманітність тварин, про диких та свійських тварини; засвоїти інформацію про те, що необхідно тваринам для життя; учити проводити досліди і робити висновки; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгадайте ребус.

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 5 Розгорніть підручники на сторінці 13

Слайд 6. Міркуємо.

Слайд 7.  Запам’ятай. Візьміть до уваги.

Слайд 8.  Міркуємо і розповідаємо.

Слайд 9.  Візьміть до уваги.

Слайд 10.  Міркуємо.

Слайд 11.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 12.  Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 13.  Попрацюйте в групах.

Слайд 14. Відгадайте загадку.

Слайд 15.  Міркуємо.

Слайд 16.  Хвилинка-цікавинка.

Слайд 17.  Хвилинка-цікавинка.

Фізкультхвилинка

Слайд 18  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 20. Сторінка 17. Вправа 1. Поміркуй

Слайд 21.  Сторінка 17. Вправа 2.Поміркуй.

Слайд 22.  Сторінка 18. Вправа 3.Поміркуй.

Слайд 23.  Сторінка 18. Вправа 4.Поміркуй.

Слайд 24.  Сторінка 19. Вправа 5. Поміркуй.

Слайд 25.  Сторінка 19. Вправа 6. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 26.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 27. Сторінка 20. Вправа 7. Поміркуй.

Слайд 28  Сторінка 20. Вправа 8. Поміркуй.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 29.  Висновок

Слайд 30. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 31. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні