Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 10 класу – базовий інваріантний модуль.

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

(Варіативність даного модулю по семестрах може бути різною)

 1

 

Техніка безпеки при роботі з комп'ютером і правила поведінки у комп'ютерному класі. Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу

 

Інформаційні технології в суспільстві

 2  

Інформаційні системи у сучасному суспільстві

 
 3  

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

 
 4  

Інформаційна безпека. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення

 
 5  

Практична робота №1. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього.

 
 6  

Системи електронного врядування

 
 7  

Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

 

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

 8  

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 
 9  

Практична робота №2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 
 10  

Основи статистичного аналізу даних. Пошук та збір наборів даних. Соціальні аспекти масштабного аналізу даних

 
 11  

Практична робота №3. Проведення соціального збору даних та їх аналіз.

 
 12  

Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач.

 
 13  

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

 
 14  

Практична робота №4. Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків.

 
 15  

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка.

 
 16  

Практична робота №5. Розв'язання задач з різних предметних галузей.

 

Системи керування базами даних

 17  

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

 
 18  

Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

 
 19  

Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

 
 20  

Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

 
 21  

Практична робота №6. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів.

 
 22  

Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Робота з запитами на вибірку.

 
 23  

Робота з запитами на вибірку даних.

 
 24  

Практична робота №7. Запити на вибірку даних.

 

Мультимедійні та гіпертекстові документи

 25  

Технології опрацювання мультимедійних даних.

 
 26  

Проектування та створення об'єктів мультимедіа.

 
 27  

Системи керування вмістом для веб-ресурсів.

 
 28  

Практична робота №8. Створення та адміністрування сайту через СКС

 
 29  

Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа.

 
 30  

Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках.

 
 31  

Практична робота №9. Гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках

 
 32  

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Практична робота №10.

 
 33  

Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.

 
 34  

Роль електронних медійних засобів в житті людини

 
 35  

Підсумково-узагальнюючий урок