Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 6 класу на 2021-2022 навчальний рік. За діючою програмою від 2017 року.

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Комп’ютерна графіка

 1

 

Інструктаж з БЖД. Поняття комп’ютерної графіки.

 
 2  

Інструктаж з БЖД. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень.

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення.

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів.

 
 5  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. Побудова зображення з графічних примітивів

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Операції над об’єктами та групами об’єктів.

 
 7  

Інструктаж з БЖД. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

 
 8  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Операції над об’єктами та групами об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

 
 9  

Інструктаж з БЖД. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

 
 10  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

Тематичне оцінювання

 

Комп’ютерні презентації

 11  

Інструктаж з БЖД. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.

 
 12  

Інструктаж з БЖД. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.

 
 13  

Інструктаж з БЖД. Відкриття, створення та збереження презентацій.

Практична робота №4. Розробка слайдової презентації

 
 14  

Інструктаж з БЖД. Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. Типи слайдів.

 
 15  

Інструктаж з БЖД. Налаштування показу презентацій.

 
 16  

Інструктаж з БЖД. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

 

ІІ семестр

 17  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Ефекти зміни слайдів.

 
 19  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Ефекти зміни слайдів.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Планування представлення презентації та створення презентації.

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Вдосконалення презентації. Виступ перед аудиторією з власною розробленою презентацією.

Тематичне оцінювання

 

Алгоритми та програми

 22  

Інструктаж з БЖД. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта.

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Створення програмних об’єктів.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Створення програмних об’єктів

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.

 
 26  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Програмне опрацювання події.

 
 27  

Інструктаж з БЖД. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

 
 30  

Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

 
 32  

Інструктаж з БЖД. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

 
 33  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Розробка сценарію майбутнього програмного проекту

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію. Тематичне оцінювання