Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 1 класу за Гільберг Т. Г., Тарнавською С. С., Гнатюк О. В., Павич Н. М.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№035 - 037 - Для чого ми проводимо досліди

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом, як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; учити проводити спостереження та досліди з метою визначення ознак та властивостей предметів за допомогою магнітів; розвивати практичні навички, спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№038 - Для чого ми проводимо вимірювання

Мета: розширити уявлення учнів про природу, організм людини та методи їх пізнання; навчати характеризувати предмети чи явища; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, обґрунтовувати свою точку зору; виховувати любов до природи.

№039 - За допомогою чого ми досліджуємо

Мета: навчити розрізняти та використовувати різноманітні прилади для проведення досліджень та спостережень; вивчити будову лупи; формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань; виховувати любов до природи.

№040 - 042 - Досліджуємо властивості повітря

Мета: з’ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.

№043 - 044 - Досліджуємо властивості води

Мета: формувати уявлення дітей про значення і властивості води, дати уявлення про три стани води у природі, про властивості води розчиняти деякі речовини; продовжувати формувати навички дослідницької роботи; розвивати спостережливість та допитливість; виховувати бережливе ставлення до природних багатств.

№045 - 046 - Досліджуємо властивості ґрунту. Значення ґрунту для живої природи

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; дослідити склад ґрунту; показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини; формувати вміння спосте­рігати, аналізувати, робити висновки; показати шляхи забруднення ґрунтів і необхідність природоохоронної роботи; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.

№047 - 048 - Природа навколо нас. Нежива й жива природа

Мета: розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та живої природи, порівнювати об’єкти (тіла) живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№049 - 050 - Сонце - джерело світла й тепла

Мета: збагатити знання про Сонце, як небесну зірку; ознайомити учнів із значенням сонячного тепла і світла; на основі практичної роботи переконати учнів у тому, що все живе тягнеться до сонця; пробуджувати інтерес до навколишнього світу; виховувати почуття любові до живого, доброту і людяність.

№051 - Світ живої природи. Що необхідно організмам для життя

Мета: вчити учнів досліджувати організми (рослини); розвивати вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№052 - Різноманітність рослин. Їх будова

Мета: ознайомити учнів з будовою рослин, формувати вміння розрізняти органи рослин, називати їх, з'ясувати значущість кожної частини рослин; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати естетичне сприймання рослин, дбайливе ставлення до природи.

№053 - Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні і хвойні рослини.

Мета: розширити уявлення учнів про різноманітність рослин; учити порівнювати листяні та хвойні рослини, розрізняти рослини за виглядом, за листям, закріпити знання учнів про будову рослин; розвивати інтерес до дослідницької діяльності; спостережливість, увагу, мислення; виховувати дбайливе ставлення та любов до природи.

№054-55 - Дикорослі і культурні рослини

Мета: ознайомити учнів із видами культурних рослин і зі значенням культурних рослин для людини; формувати інтерес до культурних рослин; учити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; наводити приклади кожної групи; розвивати навички логічного мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, любов до природи.